Total Air Care

Leveren filterproducten

Total Air Care doet al jarenlang zaken met een vaste filterleverancier: Camfil. Camfil staat bekend om haar betrouwbare en innovatieve filterproducten. Camfil investeert heel veel op het gebied van ‘clean air solutions’ en is met haar zeer grote kennis en uitgebreide assortiment een uitstekende samenwerkingspartner. Denk hierbij aan: cassettefilters, zakkenfilters, koolstoffilters, HEPA-filters; filters voor airconditioning systemen, wtw-units en fancoilunits en v-snaren.

Als officieel agent van Camfil kunnen wij zeer snel schakelen en direct inspelen op uw wensen.

Onderhoud luchtbehandelingsinstallaties

Total Air Care pleegt ook (jaarlijks preventief) onderhoud aan luchtbehandelingsystemen en -kanalen. Hierbij moet u denken aan: het wisselen van filters en snaren; het inwendig reinigen van de blokken; het kammen van de batterijen; het coaten van vloeren en wanden; het aanbrengen van (nieuwe) gietcoatvloeren; het stellen van poelies; het nazien en herstellen van hang en sluitwerk; etc. Dit kan voor zowel luchtbehandelingskasten, airconditioningsystemen alsmede andere regelapparatuur (wtw-units, fancoil units, etc.) Alles wordt netjes voor u uitgewerkt en aangeleverd in een werkrapportage.

Naast het onderhouden van luchtbehandelingssystemen is het ook belangrijk om eens in de zo veel jaar uw kanalen systeem te laten reinigen. Ondanks het aanbrengen van filtersystemen komen er nog altijd stoffen en materialen in de kanalen terecht. Door het inwendig reinigen van deze kanalen middels roterende borstels en onderdruksystemen, kunnen deze vervuilers verwijderd worden. Dit betekend voor u weer een ‘schonere lucht’ en minder kans op aanslag op uw installaties. Soms zijn dit dusdanige agressieve stoffen dat hier ook speciale coating aan te pas moet komen of zullen de kanalen in zijn geheel vervangen moeten worden.

Storingsdienst en VVE- onderhoud

Total Air Care heeft al ruim 5 jaar het luchtzijdige en technische onderhoud in een aantal VVE’s in de regio van Den Haag en Rotterdam. Soms voor een vastgoedbeheerder, maar ook direct voor de VVE. Door onze uitbreiding met AVS Bouw doen wij in woningen en (kantoor)panden onderhoud aan: mechanische ventilatie, airconditioning systemen en cv-ketels. En ook voor bouwkundige werkzaamheden/ reparaties kunt u dus bij ons terecht. Ook voor uw privéwoning uiteraard.

Luchtkwaliteitsmetingen

Heeft u wel eens last van droge lucht, hoofdpijnverschijnselen, sufheid en/of andere fysieke ongemakken? Dit kan te maken hebben met de luchtkwaliteit in bepaalde ruimtes of zelfs hele gebouwen. Er kunnen dan luchtkwaliteitsmetingen gehouden worden. Er wordt dan onderzoek gedaan naar temperatuur(verschillen), relatieve vochtigheid, co2 en/of luchtdebieten van de afzuig- en toevoerlucht en de onderlinge correlatie hierin. Indien wenselijk kunnen er ook monsters worden genomen, welke worden onderzocht in een laboratorium. De uitkomsten van deze metingen worden dan netjes aan u terug gerapporteerd en veelal kunnen wij hier direct al adviezen op uitbrengen.